Om Lunnebergs Lantbruk

Lunneberg Lantbruks AB ägs av syskonen Hans, Frida och Peter Ottersten och drivs tillsammans med företagets anställda.

Verksamheten består framförallt av uppfödning av kycklingar och spannmålsodling. Kycklingarna föds upp enligt världens strängaste djurskyddslagar, vilket bland annat innebär att de föds upp utan burar och med fri tillgång till foder och vatten (se mer på www.svenskfagel.se och www.kronfagel.se).

Det mesta av den spannmål som odlas på gården går till de egna kycklingarna i form av foder. Givetvis nyttjas även gödseln från kycklingarna, som sprids på fälten för ökad växtlighet. Ett kretslopp!