Miljö

EU_flaggaFör att spara energi och förbättra klimatet i kycklingstallarna har investering i värmeväxlare gjorts under 2016. Den här värmeåtervinningen sparar upp emot 60 % av den tillförda energin i form av flis och olja. Därutöver bidrar den till att ströbäddarna blir torrare, vilket leder till minskad ammoniakavgång genom ventilationsluften och bättre stallmiljö för personal och djur. Företagsstöd har sökts för att finansiera del av investeringen.