Miljö

Under 2022-2023 utfördes täckdikning på en del av vår areal för att kunna producera mer spannmål på våra marker och för att bli mer energieffektiva. Investering i dränering medför bland annat att jordbearbetning, sådd och skördearbete blir mer effektivt och att strukturen i jorden blir bättre och att grödorna på så sätt får ett större och mer utvecklat rotsystem. Företagsstöd har sökts för att finansiera delar av investeringen.

Under 2017 investerades i lagringsutrymme för stallgödsel och en brunn för spolvatten. Målsättningen med investeringarna är att spara energi i form av minskade transporter och att optimera tidpunkten för spridning av stallgödsel och tvättvatten med tanke på miljö och växtnäring. Dessutom för att säkerställa att extra kapacitet finns för lagring vid oförutsebara händelser. Företagsstöd har sökts för att finansiera delar av investeringen.

För att spara energi och förbättra klimatet i kycklingstallarna har investering i värmeväxlare gjorts under 2016. Den här värmeåtervinningen sparar upp emot 60 % av den tillförda energin i form av flis och olja. Därutöver bidrar den till att ströbäddarna blir torrare, vilket leder till minskad ammoniakavgång genom ventilationsluften och bättre stallmiljö för personal och djur. Företagsstöd har sökts för att finansiera delar av investeringen.

EU_flagga