Välkommen till Lunnebergs Lantbruk

Lunneberg Lantbruks AB är familjeägt företag med framför allt kycklinguppfödning och spannmålsodling.